Tuyển dụng

Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty chúng tôi cần tuyển dụng những vị trí sau: Kỹ sư cơ khí động lực, NV Kinh doanh, lái xe hạng FC, Thợ sửa chữa động cơ ô tô, thợ vá lốp ô tô.

Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty chúng tôi cần tuyển dụng những vị trí sau: Kỹ sư cơ khí động lực, NV Kinh doanh, NV KCS, Thợ sửa chữa động cơ ô tô.

Công ty chúng tôi cần tuyển dụng những vị trí sau: Kỹ sư cơ khí động lực, NV Kinh doanh, NV KCS, Thợ sửa chữa động cơ ô tô.