Sự kiện

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng, trong đó đề xuất giảm 50% mức phí thẩm định dự án xây dựng.
 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

Chính phủ ban hành Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ngân hàng Nhà nước vừa chính thức ban hành thông tư 01/2020 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Sau hơn hai tuần kể từ khi Ngân hàng Nhà nước triển khai thông tư 01/2020 hỗ trợ doanh nghiệp chịu thiệt hại bởi Covid-19, nhiều ngân hàng bắt đầu đưa ra giải pháp cụ thể đến khách hàng.

Trong bầu không khí đôi phần ảm đạm của nền kinh tế nước nhà bởi nạn dịch Covid-19 thì bỗng nhiên, có một dòng chảy ấm áp ...

Theo chủ đầu tư dự án, vụ thanh giằng bê tông cốt thép nhưng khi bị vỡ lại lộ ra cốt cây tại hệ thống kênh mương S8 ở xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, chắc do công nhân nghịch ngợm.

Sản phẩm bê tông, gạch chất lượng cao, đạt độ ổn định nhất đáp ứng nhu cầu sử dụng trong các công trình xây dựng với quy mô lớn