CUNG CẤP BÊ TÔNG CHO CÔNG TRÌNH CHÙA LINH ỨNG

Chùa Linh Ứng là một trong những địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng. Công ty CP Bê tông Đăng Hải chịu trách nhiệm về phần thi công bê tông công trình. Đây là niềm tự hào của Công ty CP Bê tông Đăng Hải khi tham gia vào công trình.

Dự án khác

CÔNG TRÌNH ĐANG THI CÔNG - CUNG CẤP BÊ TÔNG CHO CÔNG TRÌNH

CÔNG TRÌNH ĐANG THI CÔNG - CUNG CẤP BÊ TÔNG CHO CÔNG TRÌNH

>> Xem chi tiết
CÔNG TRÌNH ĐANG THI CÔNG - CUNG CẤP BÊ TÔNG CHO CÔNG TRÌNH

CÔNG TRÌNH ĐANG THI CÔNG - CUNG CẤP BÊ TÔNG CHO CÔNG TRÌNH