Concrete Pumps, Stationary-Junjin

Hiệu quả, cơ động, tiện dụng là cơ sở cho sự lựa chọn một xe bơm bê tông ngang. Phát huy được tất cả ưu điểm và khắc phục được tất cả nhược điểm của một máy bơm bê tông cố định và xe bơm cần. Đặc biệt thích hợp thi công đồng thời nhiều hạng mục và công trình.

Máy bơm bê tông là một loại máy xây dựng chuyên dụng để chuyển hỗn hợp vữa bê tông theo cả phương ngang lẫn phương đứng bằng phương pháp bơm đẩy.

 

 

Unknown alias 'video_home'