Recruitment

Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh công ty chúng tôi cần tuyển dụng các vị trí sau.

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG ĐĂNG HẢI THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG, NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ, NV CHẤT LƯỢNG, LÁI XE HẠNG FC VÀ NHIỀU VỊ TRÍ KHÁC.

Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty chúng tổi cần tuyển dụng các vị trí sau: TP nhân sự, NV kcs, lái xe hạng C, FC và nhiều vị trí khác xem chi tiết bên dưới.

Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty chúng tổi cần tuyển dụng các vị trí sau: TP nhân sự, PP kinh doanh, NV kcs, KT hiện trường và nhiều vị trí khác xem chi tiết bên dưới.

Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty chúng tôi cần tuyển dụng những vị trí sau: Kỹ sư cơ khí động lực, NV Kinh doanh, lái xe hạng FC, Thợ sửa chữa động cơ ô tô, thợ vá lốp ô tô.

Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty chúng tôi cần tuyển dụng những vị trí sau: Kỹ sư cơ khí động lực, NV Kinh doanh, NV KCS, Thợ sửa chữa động cơ ô tô.

Công ty chúng tôi cần tuyển dụng những vị trí sau: Kỹ sư cơ khí động lực, NV Kinh doanh, NV KCS, Thợ sửa chữa động cơ ô tô.

Unknown alias 'video_home'