Recruitment

Số lượng : 1 người
Yêu cầu: Nam. Có tối thiểu một năm kinh nghiệm.

Số lượng : 1 người
Yêu cầu: Nam. có tối thiểu một năm kinh nghiệm.

Số lượng : 7 người
Yêu cầu: Nam. Ưu tiên những hồ sơ có kinh nghiệm trên 5 năm.

Số lượng : 1 người
Yêu cầu: Nam. có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm

Số lượng: 1 người
Yêu cầu: Nam. Có kinh nghiệm sữa chữa gầm máy ô tô

Số lượng : 1 người | Yêu cầu: Nam, tốt nghiệp Đại học chuyên nghành Hóa silicat, vật liệu xây dựng. Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.